Логел ООД
лого
лого

„Алта Фармасютикълс“ ЕООД , гр. София

„Ивко Индустри“ ООД сключи договор с „Алта Фармасютикълс“ ЕООД за доставка и монтаж на 57 метални и пожароустойчиви врати. Kакто и 8 логистични места с индустриални врати, рампи, буфери и изолиращи клетки. Обекта е позициониран в гр. София.