Логел ООД
лого
лого

АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, ГР. СОФИЯ

АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, ГР. СОФИЯ

„Логел“ ООД, чрез своя дългогодишен партньор – „Геострой“ АД, беше част от проекта за „Реконструкция, основен ремонт, преустройство и пристрояване на съществуваща сграда на „Американски колеж София“.

На територията на най-старото американско училище извън САЩ. А именно Американския колеж в гр.София. „Логел“ ООД достави и монтира над 120 бр. пожароустойчиви и метални врати с различни размери.

За постигане на най-добри финансови резултати, без компромиси по отношение на функционалността и качеството на всяка една от вратите, бяха монтирани антипаник брави само на пасивното крило на всяка от двукрилите врати.

АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, ГР. СОФИЯ 1

Не бяха изключение и предизвикателствата, пред които се изправихме при работата ни на този обект. Промяната в окомплектовката на част от двукрилите метални врати. В процеса на монтаж ни изправи пред дилема. Доставка на нови врати или търсене на техническо решение, към наличните метални врати. Благодарение на дългогодишния опит и професионализма на екипите ни, техническото решение бе намерено. Навременните и точни решения осигуриха приключването на обекта да бъде в срок и без отклонения от изискванията на Възложителя.

Горди сме от факта, че екипа ни от професионалисти, на всеки етап от изпълнението на договора, консултираше и насочваше Възложителя за най-доброто решение, съгласно неговите нужди. Така, освен, че включихме антипаник брава и автомат за самозатваряне. За още по-рационално използване направихме и остъкляване на част от вратите. Възползвайки се от опцията за цвят на вратите, успяхме да съчетаем интериора на сградата с вратите.

За екипа на „Логел“ ООД бе изключително удоволствие да участва в преустройството на едно от най-престижните средни училища на Балканите. Чиито възпитаници с радост биват приети в български и чуждестранни университети.