Логел ООД
лого
лого

„Бест Фудс“ ООД, гр. София

bestfoods logel врати

Нов обект – производствено-складова база и офис в гр. София на „Бест Фудс“ ООД – един от лидерите в хранително-вкусовата промишленост на Балканския полуостров. Фирма „ЛОГЕЛ“ ООД спечели обявения конкурс, в който участваха водещи български и гръцки фирми. На обекта бяха монтирани секционни, пожароустойчиви и метални врати, изолиращи клетки и претоварни мостчета.