Логел ООД
лого
лого

Булармекс – ИК АД, гр. Пловдив

Производителят на арматура „Булармекс – ИК“ АД предпочете предлаганите от „Логел“ ООД индустриални секционни врати за своята база в гр. Пловдив. Вратите бяха изработени и монтирани качествено и в кратки срокове.