Логел ООД
лого
лого

Е-ложистикс, гр. София

e-logistics врати Е-ложистикс

През месец септември беше доставено и монтирано оборудване предоставено от фирмите „Логел“ ООД и „Ивко Индустри“ ООД. На големите логистични обекти на корпоративен клиент „Е-ложистикс“. За своите логистични бази в гр. София, куриерската служба избра да постави рампи, секционни врати, изолиращи клетки, пожароустойчиви и метални врати.