Защо при нас?

Екип и фирмена философия

Ние разполагаме с обучен, опитен и квалифициран персонал, гарантиращ професионално и ефективно изпълнение на всички свои задължения. За поддържане високо ниво на своята професионална, търговска и техническа квалификация, екипът на фирмата ежегодно преминава квалификационни курсове по договореност с нашите чуждестранни партньори.

Нашата цел е не само да извършим качествен монтаж на съоръженията, но и да предложим на нашите клиенти дългосрочна поддръжка и своевременна реакция на сервизните ни екипи при необходимост от техническа помощ.

Работата ни с клиента започва още в стадия на проектиране. Изборът на оптимално решение е резултат от индивидуален подход към всеки обект. Подборът на най-подходящото оборудване по вид, размери и функционални особености е от първостепенно значение. Консултациите на наши специалисти на този етап гарантират впоследствие безпроблемен монтаж, сигурен и ефективен процес на експлоатация. Ние осигуряваме и следпродажбен сервиз - гаранционен и извънгаранционен, както и доставка на резервни части.