Логел ООД
лого
лого

Извършване на Строително-монтажни дейности в производствената база на предприятието в гр. Брезник

„Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ. № BG16RFOP002-3.001-0506-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. „Логел” ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител. С предмет: „Извършване на Строително-монтажни дейности в производствената база на предприятието в гр. Брезник

Краен срок за подаване на оферти 11.05.2018 г. Всички необходими документи може да свалите от тук.

Изтеглете документите за тръжната процедура