Логел ООД
лого
лого

Нов обект – Логистичен парк Русе

В началото на м. Януари 2011 год. започна монтаж на оборудването на Логистичен парк Русе. На обекта ще бъдат доставени и монтирани 20бр. претоварни рампи, 20бр. изолиращи клетки и 22бр. секционни врати.