Логел ООД
лого
лого

НПЗ „ИЛИЕНЦИ – ЗАПАД“ , ГР. СОФИЯ

НПЗ „ИЛИЕНЦИ – ЗАПАД“

Логел ООД  изпълнява поредица обекти, находящи се в НПЗ „ИЛИЕНЦИ – ЗАПАД“ в гр. София. Реализирани са няколко от проектите за цялостен ремонт и реконструкция на сгради, на които имаме монтирани общо над 30 секционни врати, 6 товаро-разтоварни  места, 15 плъзгащи пожароустойчиви врати и 74 метални и пожароустойчиви врати.

На сградите са монтирани  автоматизирани секционни врати в цвят RAL 9002 – микрорипс или в цвят RAL 9006.

Някои от индустриалните врати са допълнени с претоварни рампи с плъзгаща устна от 1000мм и изолиращи клетки, които ги превръщат във функционална товаро-разтоварна единица, подходяща за обслужване на камиони и бусове.  Добавените насочващи водачи за паркиране улесняват маневрирането на превозните средства и работата в складовете.

НПЗ Илиенци - Запад image 1

По преценка на инвеститорите на някои от вратите са добавени и проходни врати.

НПЗ Илиенци - Запад image 2

Безопасност на складовете НПЗ „ИЛИЕНЦИ – ЗАПАД“ , Гр. София

За осигуряване на безопасността вътре в складовете сме монтирали и пожароустойчиви плъзгащи се врати с големи размери. Реализирали сме монтаж на пожароустойчива плъзгаща се врата, подходяща за работа в потенциално експлозивна атмосфера (АТЕХ). Вратата е монтирана в помещение за зареждане на акумулатори и съответства на всички основни изисквания за безопасност в ЕС.

НПЗ Илиенци - Запад image 3