Логел ООД
лого
лого

Полиграфснаб АД, гр. Пловдив

полиграф врати Полиграфснаб АД

Производителят на хартия и хартиени продукти „Полиграфснаб“ АД поръча, за новоизградената площадка за преработка на отпадъчна хартия в гр. Пловдив, пожароустойчиви и индустриални врати. Те ще бъдат изработени и монтирани от висококвалифицираният персонал на фирма „Логел“ ООД.