Логел ООД
лого
лого

„София Газ Комерс“, гр. София

"София Газ Комерс"

Фирма „Логел“ приключи изпълнението на новата търговско-административна сграда и диагноцтичен център на „София Газ Комерс“ в гр. София. На обекта бяха доставени и монтирани 12 секционни врати, 12 метални и пожароустойчиви врати, и 4 претоварни мостчета.