Месечен архив: март 2018

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0506-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. „Логел“ ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване в обособени позиции“: Обособена позиция № 1. Хидравлична абкант преса - 1 брой Обособена позиция № 2.…
Прочети повече

ПЛОВДИВ

Фирма „Логел“ ООД завърши поредният си обект в гр. Пловдив. На новата логистична база на една от най-бързо развиващите се спедиторски фирми бяха монтирани 4 бр. секционни и 6 броя пожароустойчиви врати. Вратите са подбрани, съобразно нуждите на фирмата, и са с частично остъкление, като цветът RAL 7016 на вратите е избран да подхожда на…
Прочети повече