Логел ООД
лого
лого

„Агрия“ АД, гр. Пловдив

След проведен конкурс за изпълнение на СМР за обект на територията на завод „Агрия“ АД в гр. Пловдив фирма „ЛОГЕЛ“ ООД бе избрана да достави и монтира секционни и пожароустойчиви и метални врати.