Сервиз

24-годишен опит и организация

ИВКО ИНДУСТРИ ООД и ЛОГЕЛ ООД имат повече от 24 години опит в консултирането, поддръжката и монтажа на предлаганите продукти. Разполагаме с 8 монтажни екипа, офиси и представителства в страната. Притежаваме и складова база, в която се поддържа постоянна наличност, както на продукти, така и на резервни части за тях. Това ни дава възможност да извършваме гаранционен и извънгаранционен сервиз в рамките на 24 часа от момента на подаване на заявка.

Договор за поддръжка и сервиз на секционни гаражни врати

Предлагаме договор за поддръжка, който има няколко преимущества:

  1. Сервизно обслужване с предмиство в случай на авария;
  2. Регулярна техническа проверка и поддръжка на съоръженията, в следствие на което се избягва вероятността от непредвидена авария;
  3. Атрактивни цени на резервни части и труд.

Бърз монтаж 24/24

За клиенти, които искат максимално бързо да оборудват обекта си със секционни индустриални врати, пожароустойчиви врати, претоварни рампи или изолиращи клетки, създадохме услугата „Бърз монтаж 24/24”. В срок от 24 часа от момента на запитването изпращаме човек на място за взимане на размери и уточнение на оборудването. В този срок потвърждаваме наличност и възможност за производство. В случай на двустранно потвърждение, следващите 24 часа са ни достатъчни да монтираме договореното оборудване.

Телефона за връзка със сервизен отдел: 0886 861 733 или (02) 489 4920