Логел ООД
лого
лого

Асарел Медет, гр. Панагюрище

Асарел Медет гр. Панагюрище

„Асарел Медет“ АД, гр. Панагюрище е най-голямата и водеща компания за открит добив и обогатяване на медни руди.

Кого избраха Асарел Медет гр. Панагюрище за секционните врати

Тя избра фирма „ЛОГЕЛ“ ООД да достави и монтира 13 секционни врати на територията й. Вратите са с изключително големи размери. Както по широчина, така и по височина поради технологичните изисквания на компанията.