Логел ООД
лого
лого

Гудмилс България , гр. София

Гудмилс България

Гудмилс България е водещ производител в сферата на хранителната промишленост.  Довериха се на „Ивко Индустри“ ООД за доставка и монтаж на индустриални секционни врати. Също и на метални врати, претоварни рампи, изолиращи клетки и няколко конструкции тип „док-хаус“.