Логел ООД
лого
лого

„Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво“, гр. София

садината врати

Възложител на обекта е Столична община, главен изпълнител е Гръцкото обединение „Актор АД – Хелектор АД“. След конкурс, в който участваха български и чуждестранни фирми. „Логел“ ООД бе избран за доставчик и изпълнител на 56 индустриални врати. На най-големия строящ се промишлен обект на Балканите за третиране на отпадъци.