Логел ООД
лого
лого

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор. На 11.01.2012г. са сключени договори с определените изпълнители по обособени позиции 1 и 2 на Договор за безвъзмездна финансова помощ. № 2ТММ-02-4/18.02.2011.