Логел ООД
лого
лого

КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Приключиха монтажните дейности на Завод за плоскости на „Кроношпан България“ ЕООД в град Велико Търново. На обекта фирма „ЛОГЕЛ“ ООД работи по договори с двама възложители – „Кроношпан България“ ЕООД и Монолит София АД. Успяхме да постигнем отлични резултати в координацията на дейностите между двамата

Възложители  и  перфектни  професионални отношения при екипната работа. В процеса на работа непрекъснато трябваше да се съгласуват изискванията и на двамата Възложители на обекта. Бяха монтирани  най-големите по размери секционни врати в България (8000х6000мм, 8000х4400мм, 6000х6000мм). С успешното приключване на работата по този обект се убедихме, че предизвикателствата ни амбицират и справянето с тях носят съответното удовлетворение, както за нас така и за нашите партньори.