Логел ООД
лого
лого

Логел ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-3009-C01

логел иновации и конкурентноспособност.

21.10.2021 г.

В края на месец октомври 2021 г. „Логел“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-3009-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 3 месеца.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проект BG16RFOP002-2.089-3009-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020