Логел ООД
лого
лого

Палфингер продукционстехник България, гр. Ямбол

Палфингер продукционстехник България, гр. Ямбол. Те се довериха на Логел ООД. След като се увери в качеството на нашите продукти, „Палфингер продукционстехник България“ отново избра да постави предлаганите от „Ивко Индустри“ ООД индустриални секционни врати на свои складови бази.