Логел ООД
лого
лого

Публична покана

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-1974-C01 по процедура „Технологична модернизация“, част от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, „Логел“ ООД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в производствената база на „Логел“ ООД в гр. Брезник, в три обособени позиции“. Предмет на настоящата публична покана е доставка на: Хидравлична абкант преса – 1 бр. и Хидравлична гилотина – 1 бр. Доставката е финансирана по договор № BG-RRP-3.004-1974-C01 от 20.11.2023 г. за безвъзмездна финансова помощ по проект/инвестиция: „Технологична модернизация в предприятието“.

Дата на публикуване: 10.05.2024 г.


Краен срок за подаване на оферти: 17.05.2024 г.