Логел ООД
лого
лого

Тракия Глас България ЕАД

Най-големият завод за производство на стъкло и стъклени изделия на Балканите е „Тракия глас България“ ЕАД в гр. Търговище. Оцени доброто качество на предлаганите от „Ивко Индустри” ООД продукти. А също така и кратките срокове за изпълнение на поръчките. За своята дейност производственото предприятие направи заявка за секционни врати, претоварни рампи, изолиращи клетки и спестяващите площ мобилни системи док хаус за претоварни рампи.