Логел ООД
лого
лого

Paradise Centеr

През март 2013 г. най-големият търговски център в България не само отвори врати, но и предпочете именно нашите врати. Многобройни посетители и служители дневно преминават през стотиците пожароустойчви и метални врати на сервизните помещния и търговските обекти на Paradise Centеr – гр. София, монтирани от „ЛОГЕЛ“ ООД. Доставка и монтаж на над 400 броя пожароустойчиви и метални врати.