Логел ООД
лого
лого

ЛОГИСТИЧНА БАЗА OFFICE 1 SUPERSTORE

ЛОГИСТИЧНА БАЗА OFFICE 1 SUPERSTORE

Кооперация “Панда” e главен франчайзер на търговската марка OFFICE 1 SUPERSTORE за България. Изгради нов логистичен център в с. Равно поле, гр. София. ЛОГИСТИЧНА БАЗА OFFICE 1 SUPERSTORE
Този проект се превърна в едно от най-съвременните съоръжения в България. С една от най-модерните автоматизирани системи в света за складиране и обработка на стоки.

ЛОГИСТИЧНА БАЗА OFFICE 1 SUPERSTORE

За тази иновативна складово-логистичната база, чрез дългогодишният си партньор – строителна фирма „МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ АД, „ИВКО ИНДУСТРИ“ ООД достави и монтира оборудване за 14 товаро-разтоварни места – индустриални секционни врати, претоварни рампи и изолиращи клетки. Внимателно подбраната конфигурация ще осигури ефективно и удобно осъществяване на товаро-разтоварната дейност.
За вътрешните пространства бяха доставени и монтирани и 13 пожароустойчиви врати с клас на устойчивост EI 60 мин. и EI 90 мин в съответствие с всички нормативни изисквания за пожарна безопастност.

Логистична база Office 1 superstore image 1
За нуждите на складовите помещения бяха доставени и монтирани 11 пожароустойчиви метални капака, чиято цел е да обезопасят прозорците в сградата. Тяхната цел е да стоят в отворено положение по време на работа. Като така се осигурява необходимата видимост в помещенията. В случай на пожар, след задействане на пожароизвестителната система, специалната електромагнитна спирачка бива освободена по сигнал от ПИЦ. И капака се затваря автоматично. По този начин помещението остава защитено от преминаване на огъня към него.

Логистична база Office 1 superstore image 2